Een aanvullend pensioen voor elk statuut

Binnenkort zullen ook contractuele ambtenaren een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. Daarmee kan een extra groep werknemers via zijn werkgever sparen voor later.

De regering heeft onlangs de laatste stap gezet richting haar doel om het aanvullend pensioen voor zo veel mogelijk werknemers toegankelijk te maken. Na de invoering van een nieuwe spaarformule voor zelfstandigen (POZ) en van het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) heeft de regering een openbare aanbesteding opgestart om te bepalen welke verzekeraar zich zal bekommeren om het aanvullend pensioen van de federale contractuele ambtenaren. Voor statutaire of vastbenoemde ambtenaren wordt niet in een aanvullend pensioen voorzien, omdat hun wettelijk pensioen al erg hoog is. Het pensioen van contractuele ambtenaren is daarentegen vergelijkbaar met dat van een werknemer.

De uitbreiding van het aanvullend pensioen voor federale contractuele ambtenaren is de perfecte gelegenheid om nog eens een overzicht te geven van de verschillende tweedepijlersystemen die bestaan voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Weet wel dat niet elk aanvullend pensioenplan even interessant is. ‘De jongste formules van de tweede pijler die van kracht werden, zijn fiscaal minder interessant dan de al bestaande formules. De regering wil werknemers aanmoedigen om bijkomend te sparen voor hun pensioen, maar de budgettaire mogelijkheden zijn beperkt.’